december 30, 2012 · No Comments!

CNGG ändamål och verksamhet

CN Golf Group ändamål och verksamhet

1. Christian Nilsson Golf Group (nedan kallad CNGG) är samlingsnamn på den intressegrupp, av personer, företag och organisationer, vars huvudsyfte är att öka ungdomars intresse för golf i allmänhet och i Värmland i synnerhet.

2. CNGG skall därvid

a. aktivt verka för åtgärder som bedöms öka ungdomars intresse för golf oavsett ålder, kön och kunskapsnivå.

b. aktivt stödja golftalangers (juniorers) utveckling för att möjliggöra fortsatt satsning inom golfen.

c. stödja ledares och golfklubbars verksamhet för juniorer

d. använda Christian Nilssons image och goda förebild för ungdomar och golfare där CN kontaktnät (tidigare coacher, supporters m.fl.) och informationskanaler (hemsida, Facebook mm) utgör viktiga grundförutsättningar i verksamheten.

e. samverka med Värmlands golfförbund för samordnade insatser inom verksamheten.

f. samverka med tankesmedjan "Unga Golfare" för att initiera och utgöra katalysator för en Värmländsk motsvariget.

g. andra åtgärder som kan få effekt på verksamheten

3. Verka för att Värmländska förebilder inom elitgolfen medverkar i CNGG aktiviteter/verksamhet.

4. Allt arbete sker ideellt och allt överskott från medlemskap och bidrag används för att uppnå verksamhetens huvudsyfte.