maj 02, 2011 · No Comments!

Statuter

Christian Nilsson Golf Award - statuter

1. Bakgrund

Stipendiet är instiftat av Christian N Crew i samverkan med Christian Nilsson

2. Syftet

Syftet med stipendiet är att uppmuntra och premiera Värmländska golftalanger (pojkar och flickor) att utveckla sin kompetens samt uppmuntra till en seriös professionell, framtida golfsatsning.

3. Huvudman

Stipendiets huvudman är Christian Nilsson och Christian N Crew ledningsgrupp.

4. Storlek och utformning

Stipendiets storlek beslutas senast april månad årligen med inriktning att omfatta minst 10.000 kr. Stipendiaten/-erna kommer också att få spela en golfrunda med Christian.
Stipendiet kan delas eller utgå. Stipendiet kan endast erhållas en gång.

5. Utdelning

Stipendiet utdelas en gång årligen efter genomförd golfsäsong i anslutning till någon form av golfarrangemang. Utdelare Christian Nilsson.

6. Nominering av kandidater

Varje Värmländsk golfklubb äger rätt att nominera kandidater, en pojke och/eller en flicka, till stipendiet. Kandidat till stipendiet skall vara amatör och junior. Skriftlig nominering till stipendiet skall vara Christian N Crew tillhanda senast 1 november. Nomineringen skall inkludera motivering (utveckling och andra positiva egenskaper) av föreslagen kandidat och uppnådda resultat under säsongen. Behandlingen av kandidater sker konfidentiellt av en jury bestående av huvudmän enligt pkt 3.

7. Ändring av stipendiets statuter

Ändring av dessa statuter kan ske årligen i samband med huvudmannamöte.