maj 02, 2011 · No Comments!

Nomineringsblankett

Nomineringsblankett


Nominering av kandidater

Varje Värmländsk golfklubb äger rätt att nominera två kandidater, en pojke och/eller en flicka, till stipendiet. Kandidat till stipendiet skall vara amatör och junior. Skriftlig nominering till stipendiet skall vara Christian N Crew tillhanda senast 1 november. Nomineringen skall inkludera motivering (utveckling och andra positiva egenskaper) av föreslagen kandidat och uppnådda resultat under säsongen.

Adress:

Christian N Crew

Att. Tommy Eklöf

Marmorvägen 21

653 50 Karlstad

epost:christian.n.crew@bredband.net

För att förenkla juryns arbete och underlätta för nominerande golfklubbar har vi tagit fram en enkel blankett för nominering. Klickar ni på bilden kommer ni till en PDF-fil för utskrift av blanketten: